Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.kuchennewariacje.pl

 

&.1.
Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych.

Administratorem danych osobowych jest firma Expert – Magdalena Romek z siedzibą w Krakowie, właściciel strony www.kuchennewariacje.pl
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@kuchennewariacje.pl

 

&. 2.
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • JDM.pl. – w celu przechowywania danych na serwerze,
 • Mailerlite – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 • Biuro rachunkowe Michał Gurbiel – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, fakturowanie

 

&. 3.
Pliki cookies

1. Blog i sklep Kuchenne Wariacje wykorzystują pliki cookies:

 • na potrzeby statystyk
 •  w celach marketingowych
 • w celu zapewnienia właściwego działania bloga i sklepu

2. Każda z przeglądarek internetowych używanych przez użytkowników ma możliwość zmiany preferencji dotyczących plików cookies.
3. Pliki cookies nie przechowują wrażliwych danych np. imienia i nazwiska, adresu czy numeru telefonu

 

&. 4.
Inne technologie

1. Na blogu Kuchenne Wariacje stosowane są takie technologie jak Google Analittycs pozwalające śledzić działania użytkowników w celach statystycznych i dla odpowiedniego dostosowania zawartości bloga do oczekiwań użytkowników.

 

&. 5.
Sklep

Dane osobowe udostępniane podczas składania zamówień w sklepie internetowych Kuchennych Wariacji będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Podane danie nie będą wykorzystane w żadnym innym przypadku bez wcześniejszej zgody użytkownika.

 

&. 6.
Logi serwera

Użytkowanie bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, gdzie znajduje się blog Kuchenne Wariacje. Administrowaniem serwerem jest odpowiedzialna firma JDM.pl. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w tzw. logach, które obejmują takie dane jak datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, system operacyjny czy adres IP urządzenia. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy, który służy do administrowania blogiem i sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.